Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Salasīto ābolu starpība 7p.
2. Laiku starpība pārgājienā 6p.