Grūtības pakāpe:
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 2 p.
2. Pamatdaļas veselajā 1 p.
3. Pamatdaļa no skaitļa simtos 2 p.
4. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 3 p.
5. Pamatdaļa teksta uzdevumā par lpp. 3 p.