Daļu, kuras skaitītājā ir skaitlis 1, sauc par pamatdaļu.
 
Piemēram, 12,  1314, 15,16,110,115,1100 (viena puse, viena trešdaļa, ceturtdaļa, piektdaļa, sestdaļa, desmitdaļa, piecpadsmitdaļa, simtdaļa)
 
Pamatdaļu var iegūt, ja 1 veselu vienību (1 riņķi, 1 nogriezni, 1 ābolu, 1 stundu, 1 figūru) sadala vairākās vienādās daļās un ņem vienu no šīm daļām.
rombAsset 34.png
Sadalot figūru 2 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām,
 iegūst pamatdaļu 12
rombAsset 39.png
Sadalot figūru 4 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām,
 iegūst pamatdaļu 14
rombAsset 41.png
Sadalot figūru 3 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām,
iegūst pamatdaļu 13
Ja nolauž vienu gabaliņu no šokolādes, izskaitot visus lodziņus, var secināt, ka nolauzta ir viena astoņpadsmitā daļa no šokolādes, kas ir pamatdaļa 118.
 šok.PNG
Sadalot picu trīs daļas, var secināt, ka katra daļa ir 13 no picas.
pica13.png
Svarīgi!
Svarīgi ievērot, ka sadalot veselo, visām daļām ir jābūt vienādām.
 Piemēram, šajā zīmējumā nevar noteikt, kāda daļa ir iekrāsota:
neee.png