9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Trīsciparu skaitlim pieskaita trīsciparu skaitli rakstos 1p.
2. No trīsciparu skaitļa atņem trīsciparu skaitli ar aizņemšanos 2 reizes 2p.
3. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar vieniem. Divu ciparu paturēšana atmiņā. 2p.
4. Trīsciparu skaitļa dalīšana ar vieniem (no 2 līdz 4) rakstos 1p.