Saskaitīšana rakstos
Atceries skaitļu šķiras!
ska.PNG
 
Saskaiti vienu zem otra 37+25
Saskaitāmos raksta vienu zem otra tā, lai
1) vieni ir zem vieniem 
2) desmiti ir zem desmitiem,
 
Pirmos saskaita vienus, tad saskaita desmitus.
 
Skaitļu summu raksta zem svītras.
 
 
Vispirms pamēģināsim vienkāršākus piemērus.
Piemērs:
Saskaiti 37 + 42
+3742¯79
          
 7 vieni plus 2 vieni ir 9 vieni,         7 + 2 = 9,  
šos 9 vienus raksta zem vieniem,
  
3 desmiti plus 4 desmiti ir 7 desmiti,         3 + 4 = 7,
šos 7 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa 7 desmiti un 9 vieni jeb 79.
 
Dažreiz, saskaitot vienus, ir jāpāriet jaunā desmitā. Vēro pa soļiem izpildītu piemēru!
 
Piemērs:
Saskaiti 37 + 8
+1378¯5                 
7 vieni plus 8 vieni ir 15 vieni  ir 1 desmits un 5 vieni.
  
5 raksta zem vieniem, bet 1 desmitu patur prātā vai raksta virs desmitiem.
+1378¯45
     
 
3 desmiti plus 1 desmits ir 4 desmiti
  
4 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa: 4 desmiti un 5 vieni jeb 45.
 
 
Tagad droši varam izpildīt sākumā doto uzdevumu:
 
 
 
Ievēro, kā veidojas desmiti: 1 + 3 + 2 = 6
 
 
+13725¯62
 
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei/Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 112 lpp.- izmantotā literatūra: 102.-103. lpp.