MAZINĀMAIS - MAZINĀTĀJS = STARPĪBA
 
Atņemt parasti ir grūtāk nekā saskaitīt, tāpēc labi ir iemācīties dažādas metodes.
 
Kā atņem rakstos?
Vispirms zem mazināmā uzraksta mazinātāju, tā lai vieni ir zem vieniem un desmiti ir zem desmitiem.
Vispirms no vieniem atņem vienus, tad no desmitiem - desmitus. Starpību raksta zem svītras.
 
Piemērs:
Aprēķini starpību 76 - 24
-7624¯52        
       
Atņem vienus: 6 - 4 = 2, raksta zem vieniem
 
Atņem desmitus 7 - 2 = 5, raksta zem desmitiem.
 
Iegūta starpība 5 desmiti un 2 vieni  jeb  52
 
Dažreiz atņemšanas darbība ir sarežģīta,
jo nepietiek vienu, no kā atņemt, piemēram,
cik ir 72 - 38 ?
 
 
-127238¯...4         
            
 No 2 vieniem nevar atņemt 8 vienus.
 
Aizņemas vienu desmitu no desmitiem un pārvērš to 10 vienos.
Liek punktu virs 7, 10 vieni un 2 vieni ir 12 vieni.
 
Atņem vienus: 12 - 8 = 4 vieni.
 
 
-7238¯34            
 Desmiti tagad ir par vienu mazāk, tikai 6 desmiti.
6 - 3 = 3 desmiti.
 
Starpība ir 34
 
Piemērs:
Atņem 91 - 19
                              - 119119¯72
 
Vēro atņemšanu rakstos arī šeit.
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei/Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 112 lpp.- izmantotā literatūra: 106.-107. lpp.