Cik ogu ir kopā?
  
5ogas.bmp
5 ogas
5ogas.bmp
5 ogas
5ogas.bmp
5 ogas
Skaitlis 5 jāsaskaita 3 reizes.  
 
Vienādu saskaitāmo saskaitīšanu īsāk pieraksta ar reizināšanu:
53=15      
Lasa: 5 reizināt ar 3 ir 15.
Skaitļus, kurus reizina, sauc par reizinātājiem.
Reizināšanas rezultātu sauc par reizinājumu
Par reizinājumu sauc arī izteiksmi, kurā reizina, piemēram, 28;2b;n6   
Lai veikli izpildītu skaitļu reizināšanu, ir jāiemācās reizrēķins.
Reizinātājus drīkst pārvietot, no tā reizinājums nemainās: ab=ba, piemēram, 34=43
 
Reizinātājus drīkst savienot, reizinājums no tā nemainās: abc=abc
Izmantojot likumus, dažkārt atbildi iegūt ir vieglāk.
Piemērs:
825=825=80285=285=258=258=108=80
Izdevīgi ir veidot pilnus desmitus. Ievēro, pilnus desmitus var iegūt: 25=10;45=20;65=30;85=40