Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-cd 3p.
2. Saistītais pieraksts (a-b)(c-d) 1p.
3. Saistītais pieraksts (a+b)(c:d) 3p.