27.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

  
Sareizini divciparu skaitli ar viencipara skaitli 293 
 
Bet kā?
  
Zinām, ka reizināšana ir saīsināti pierakstīta summa 293=29+29+29.
Ja vēlies, vari saskaitīt šos skaitļus un iegūt pareizu rezultātu 87.
 
Iemācīsimies jaunu metodi.
 
Jebkuru divciparu skaitli var uzrakstīt kā summu.
  
Piemēram, skaitlis 29 sastāv no 20 desmitiem un 9 vieniem.
skadec.PNG
Pārveidosim doto piemēru:   293=20+93
Summu ar skaitli var reizināt arī tā: reizina atsevišķi katru saskaitāmo un iegūtos reizinājumus saskaita.
Pielietosim likumu par summas reizināšanu ar skaitli:
 
293=20+93=203+93=60+27=87
 
Lai labāk saprastu, izseko shēmai:
 
        29¯320+93¯203¯+93¯60+27                 kurmr.bmp
Piemērs:
Reizini 174 
 
174=10+74=104+74=40+28=68
 
Parasti šīs darbības veic galvā: sareizina desmitus, sareizina vienus un saskaita.
  
  
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2.daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 132 lpp.- izmantotā literatūra: 6.-8. lpp.