Sareizini divciparu skaitli ar viencipara skaitli 293! Bet kā?
 
Zinām, ka reizināšana ir saīsināti pierakstīta summa: 293=29+29+29.
Ja vēlies, vari saskaitīt šos skaitļus un iegūt pareizu rezultātu \(87\).
 
Bet labāk apgūsti jaunu aprēķinu paņēmienu pa soļiem!
 
Jebkuru divciparu skaitli var uzrakstīt kā summu.
 
Piemēram, skaitlis 29 sastāv no 20 desmitiem un 9 vieniem.
skadec.PNG
Pārveidosim doto piemēru:   293=20+93
Summu ar skaitli var reizināt arī tā: reizina atsevišķi katru saskaitāmo un iegūtos reizinājumus saskaita.
Pielietosim likumu par summas reizināšanu ar skaitli:
 
293=20+93=203+93=60+27=87
 
Lai labāk saprastu, izseko shēmai:
 
29¯320+93¯203¯+93¯60+27
Piemērs:
Reizini 174 
 
174=10+74=104+74=40+28=68
 
Parasti šīs darbības veic galvā: sareizina desmitus, sareizina vienus un saskaita.
  
  
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2.daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 132 lpp.- izmantotā literatūra: 6.-8. lpp.