Daļu, kuras skaitītājā ir skaitlis 1, sauc par pamatdaļu.
Piemēram, 12,  1314, 15,16,110,115,1100 (viena puse, viena trešdaļa, ceturtdaļa, piektdaļa, sestdaļa, desmitdaļa, piecpadsmitdaļa, simtdaļa)
 
Pamatdaļu var iegūt, ja 1 veselu vienību (1 riņķi, 1 nogriezni, 1 ābolu, 1 stundu, 1 figūru) sadala vairākās vienādās daļās un ņem vienu no šīm daļām.
labapuse.png
Sadalot figūru 2 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām, iegūst pamatdaļu 12
cetaa.png
Sadalot figūru 4 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām, iegūst pamatdaļu 14
tre2.png
Sadalot figūru 3 vienādās daļās un iekrāsojot vienu no daļām, iegūst pamatdaļu 13
 
Ja nolauž vienu gabaliņu no šokolādes, tad, izskaitot visus lodziņus, var secināt, ka nolauzta ir viena astoņpadsmitā daļa no šokolādes, kas ir pamatdaļa 118.
 šok.PNG
Sadalot picu trīs daļas, var secināt, ka katra daļa ir 13 no picas.
1of3.png
Svarīgi!
Svarīgi ievērot, ka, sadalot veselo, visām daļām ir jābūt vienādām.
 Piemēram, šajā zīmējumā nevar noteikt, kāda daļa ir iekrāsota:
neee.png
  
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 113.lpp.