Teorija

kurm6.bmp
Vai 16 ābolus var salikt vienādi 3 traukos?
  
Vai 16 var izdalīt ar 3 ?
 
Nevar.
 
Katrā traukā var ielikt 5 ābolus, 1 ābols paliek pāri.
 
16 dalot ar trīs, rodas dalījums ar atlikumu.
 
Raksta: 16 : 3 = 5; A 1
 
Lasa: 16 dalīt ar 3 ir 5; atlikumā 1
Atlikums vienmēr ir mazāks nekā dalītājs.
Dalāmais: dalītājs = dalījums; atlikums
 
Dalāmais = dalītājs  dalījums + atlikums
 
Piemērs:
 27:4=6;A327=46+3
Dalīšanā ir pieņemts īpašs pieraksts:
 
 27:4=6;A324¯3
 
Ja mazāku skaitli dala ar lielāku skaitli, tad dalījums ir 0 un atlikumā ir skaitlis, kurš bija jādala.
 
Piemērs:
 2:5=0;A22=50+2
 
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2. daļa/Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 132 lpp.- izmantotā literatūra: 46. lpp.