Teorija

Saskaitīšana līdz 20 un tālāk. Pieskata vienus.
VĒRO PIEMĒRUS !
  
Piemērs:
CIK IR  7 + 8 ?
PAŅEM NO 8 TIK, LAI SANĀKTU PILNS DESMITS.
IR ZINĀMS, KA 7 + 3 = 10
  
7+835
 
7 + 8 = 7 + 3 + 57 + 3 + 5 = 15
 
Piemērs:
CIK IR 13 + 5 ?
SASKAITI ATSEVIŠĶI VIENUS, TAD PIELIEC DESMITUS.
 
13+5103
 
13 + 5 = 10 + 3 + 5 = 10 + 3 + 5 = 10 + 8 = 18
 
  
Piemērs:
CIK IR  47 + 8 ?
PAŅEM NO 8 TIK, LAI SANĀKTU PILNS DESMITS.
IR ZINĀMS, KA 7 + 3 = 10
   
47+835
 
47 + 8 = 47 + 3 + 547 + 3 + 5 = 55