Saistīto pierakstu izmanto tad, kad vienā izteiksmē ir vairākas matemātiskās darbības,
 piemēram, 12 + 3 - 8 : 2. 
 Risinot saistītajā pierakstā, stingri jāievēro darbību kārtība.
Ja izteiksmē nav iekavu, tad pirmā darbība ir reizināšana vai dalīšana (pēc kārtas), pēc tam saskaitīšana vai atņemšana (pēc kārtas).
Piemērs:
2+384:4==2+244:4==2+241==261==25¯¯    1)38=242)4:4=13)2+24=264)261=25 
Ja izteiksmē ir iekavas, tad pirmo veic darbību iekavās.                                                         
Piemērs:
2+384:4==2+34:4==2+12:4==2+3==5¯¯    1)84=42)34=123)12:4=34)2+3=5
  
Izpēti, kā mainās darbību kārtība, ja iepriekšējā piemērā izmaina iekavu atrašanās vietu.  
Piemērs:
2+384:4==584:4==404:4==401==39¯¯    1)2+3=52)58=403)4:4=14)401=39