Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Vienādi saskaitāmie 2 p.
2. Reizināšana ar aprakstu 2 p.
3. Nezināmais reizinātājs 1 p.
4. Reizinājumu salīdzināšana, ja izmantots burts 2 p.