Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vienādi saskaitāmie 2p.
2. Reizināšana ar aprakstu 2p.
3. Nezināmais reizinātājs 1p.
4. Reizinājumu salīdzināšana, ja izmantots burts 2p.