Ja uzdevumā jāsaskaita vienādi daudzumi, tad to var risināt ar reizināšanu.
Svarīgi tekstā atrast, cik vienādu grupu un cik objektu katrā grupā.
Uzdevums:
Bērni mazdārziņā stādīja kāpostus. Sastādīja 4 vagas, katrā pa 5 kāpostiem. Cik kāpostus bērni iestādīja?
 
Risinājums:
  • Cik vienādu grupu?  "4 vagas".
    vagas.png
  • Cik objektu katrā grupā?  "pa 5 kāpostiem".
    kāposti kopā.png
  • Cik kopā?  Ja sastādīja pa \(5\) kāpostiem \(4\) vagās, tad kopā bērni iestādīja \(5+5+5+5=5·4=20\) kāpostus.
 
Lai uzdevumu vieglāk aptvert, vari to uzzīmēt.
Zīmējumam nav jābūt detalizētam, piemēram:
 
SIMB.png vaiSIMB3.png