Skaitļa \(1\) reizināšana
 
\(1·6=1+1+1+1+1+1=6\)
\(1·6=6\)
Jebkuru skaitli reizinot ar \(1\),iegūst to pašu skaitli.
Skaitļa \(0\) reizināšana
 
\(0·5=0+0+0+0+0=0\)
\(0·5=0\)
Jebkuru skaitli reizinot ar \(0\), iegūst \(0\).