Grūtības pakāpe:
1. Skaitļa attālums līdz nullei 2p.
2. Attālumi līdz nullei 1p.
3. Skaitļa modulis 1p.
4. Modulis 1p.
5. Modulis 1p.