ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
"Par skaitļa moduli sauc skaitļa attālumu no koordinātu ass sākumpunkta (\(0\))."
Modulis ir attālums līdz nullei.
"Modulis vienmēr ir pozitīvs skaitlis vai \(0\), jo izsaka attālumu (nogriežņa garumu)."
Moduli no skaitļa \(a\) pieraksta \(|a|\). Lasa: modulis no skaitļa \(a\).
 
Pozitīvu skaitļu un nulles modulis ir vienāds ar pašu skaitli, bet negatīva skaitļa modulis ir vienāds ar skaitlim pretējo skaitli.
 
a=a,jaa0a,jaa<0
Piemērs:
12=126=60,002=0,002113=113
Pretējiem skaitļiem moduļi ir vienādi.
Piemērs:
2=2=20,3=0,3=0,34,5=4,5=4,5567=567=567
Nullei pretējais skaitlis ir nulle, un modulis \(|0| = 0\).