Par daļveida nevienādībām sauc tādas nevienādības, kurās mainīgais atrodas saucējā.
Daļveida nevienādības ir, piemēram, x2x50;x+3x(x2)21.
 
Viena no daļveida nevienādības atrisināšanas metodēm ir tās aizstāšana ar nevienādību sistēmu.
Svarīgi!
Risinot daļveida nevienādību, neatkarīgi no metodes,
1) visus locekļus pārnes vienā pusē (lai labajā pusē būtu \(0\));
2) pārveido izteiksmi par daļu (izveido kopsaucēju).
Iegūst nevienādību formā: fxgx<0 vai fxgx>0 vai fxgx0 vai fxgx0
 
Lai daļveida nevienādību aizstātu ar nevienādību sistēmu, jāzina zīmju likumi:
++=+=++=+=
Pēc šiem likumiem viegli secināt, ka:
f(x)g(x)>0f(x)>0g(x)>0vaif(x)<0g(x)<0f(x)g(x)<0f(x)>0g(x)<0vaif(x)<0g(x)>0f(x)g(x)0f(x)0g(x)>0vaif(x)0g(x)<0f(x)g(x)0f(x)0g(x)<0vaif(x)0g(x)>0
Piemērs:
Atrisini nevienādību: x+2x30
 
x30x+20x3>0vaix+20x3<0x2x>31vaix2x<32

(1) 2_2.svg 

(2) 1_2.svg

Atbilde: x(;2](3;+)
Atsauce:
Matemātika 11. klasei/Evija Slokenberga,Inga France,Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2010. – 320 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 14.-15. lpp.