Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Teorētiskie jautājumi 2p.
2. Matricas transponēšana 1p.
3. Matricas elementu aprēķins 3p.
4. Matricu reizinājums 1p.
5. Matricu kāpināšana 1p.