Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Logaritmiskā atvasināšana 4p.
2. Logaritmiskā_atvasināšana 3,5p.