Kompleksā skaitļa ģeometriskā nozīme
 
Svarīgi!
Katru kompleksu skaitli var uzdot kā sakārtotu skaitļu pāri un sasaistīt ar attiecīgā plaknes punkta rādiusvektoru. Tas ir, kompleksam skaitlim z=a+bi atbilst rādiusvektors a;b.
(Ox ass vietā ir reālā ass, Oy ass vietā ir imaginārā ass.) 
kompl_sk_geometriska_nozime.PNG
 
Kompleksā skaitļa modulis ir vienāds ar atbilstošā vektora garumu (moduli).
Kompleksā skaitļa arguments ir vienāds ar leņķi starp reālās ass pozitīvo virzienu un rādiusvektoru (mērot pulksteņrādītāja virzienā.
Komplekso skaitļu saskaitīšana vai atņemšana atbilst attiecīgo rādiusvektoru saskaitīšanai un atņemšanai. Un kompleksā skaitļa reizināšanai ar reālu skaitli atbilst rādiusvektora reizināšana ar šo skaitli.
 
Kompleksā skaitļa saistītais skaitlis atbilst rādiusvektora spoguļattēlam pret reālo asi. 
saistita_skaitla_nozime.PNG