Kāpināšana ar naturālu kāpinātāju un saknes
 
Ja kompleksais skaitlis z ir dots trigonometriskajā formā (rcosϕ+isinϕ) vai eksponentformā (reiϕ), tad kāpināšanai naturālā pakāpē n var iegūt šādas divas formulas (ja izmanto reizināšanas likumu):
zn=rncosnϕ+isinnϕzn=rneinϕ
Piemērs:
z=1+3ir=12+32=1+3=2ar=12=cosπ3br=32=sinπ3ϕ=π3z=2cosπ3+isinπ3z7=27cos7π3+isin7π3==128cos7π3+isin7π3==12812+i32==64+643i 
Svarīgi!
Vienādību cosϕ+isinϕn=cosnϕ+isinnϕ sauc par Muavra formulu.