Punkta un elipses savstarpējais novietojums
Svarīgi!
Ja dots elipses kanoniskais vienādojums x2a2+y2b2=1, tad var būt šādi trīs punkta x0;y0 novietojumi (attiecībā pret elipsi):
1) punkts atrodas elipses iekšienē, ja x02a2+y02b2<1;
2) punkts atrodas uz elipses, ja x02a2+y02b2=1;
3) punkts atrodas ārpus elipses, ja x02a2+y02b2>1.
 
Piemērs.
Dota elipse x232+y218=1.
Punkts 4;3 atrodas uz elipses, jo 4232+3218=1632+918=12+12=1.
Punkts 5;2 atrodas ārpus šīs elipses, jo 5232+2218=2532+418=259329+4161816=225288+64288=289288>1.
Punkts 3;3 atrodas elipses iekšienē, jo 3232+3218=932+918=99329+9161816=81288+144288=225288<1.