Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Teksta uzdevums. 1 darbība. Cik zēnu kopā ir pagalmā? 2p.
2. Teksta uzdevums. 1 darbība. Cik meitenes palika pagalmā? 2p.
3. Teksta uzdevums. 1 darbība. Dažas bites ielidoja stropā; cik ielidoja, ja zināma summa 2p.