No dažāda veida teksta uzdevumiem sava nozīmīguma dēļ īpaši izdalāmi vienas darbības jeb vienkāršie teksta uzdevumi. Ir svarīgi, ka skolotājs tos apzina un pazīst.
 
Portālā doti teksta uzdevumi pieaugošā grūtuma secībā, kas risināmi ar saskaitīšanu vai atņemšanu.
Izmantota Jāņa Menča klasifikācija un metodika.
 
Teksta uzdevumus risinot izmanto piecus etapus, kurus 1. klasē īpaši neizdala. Pēc uzdevuma izlasīšanas skolēni vadāmi pēc vienkāršota algoritma piecos soļos:
  1. kas šajā uzdevumā zināms?
  2. kas nav zināms, kas jāaprēķina?
  3. ar kādu darbību (saskaitīšanu vai atņemšanu) to var aprēķināt?
  4. aprēķini!
  5. pasaki uzdevuma atbildi!
 
Lielāko daļu vienkāršo teksta uzdevumu risina tikai vārdos - bez pieraksta. Taču arī tad risināšanas gaitā ir jāievēro iepriekš minētie pieci etapi, it īpaši nedrīkst izlaist atrisinājuma darbības pateikšanu un pilnas atbildes formulēšanu.
 
Atsauce:
Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.).Matemātika 1. klasē. Metodisks līdzeklis. Zvaigzne ABC 1997, izm.26.lpp.-28.lpp.