Lai salīdzinātu skaitu, izmanto zīmes >, =, <
 
bumbas 1.jpgbumbas 2.jpg bumbas 3.jpg
4 > 2
4 = 4
1 < 4
4 LIELĀKS NEKĀ 2
4 VIENĀDS AR 4  
1 MAZĀKS NEKĀ 4
 
 
ATCERIES !
  
mazaks lielaks.jpg
 
"VIŅŠ  VIENMĒR  GATAVS  APĒST  LIELĀKO."
 
 
Atsauce:
Ceļojums. matemātika 1. klasei, G. Ernštreite Rīga;Raka 2001,47.lpp.;
Skaitļi. Es rēķinu.5 - 7 gadi Icine, M. Aiševska. Rīga,ZvaigzneABC,25lpp.