Teorija

 
2 zemenes.jpg
+
1 zemene.jpg
=
3 zemenes.jpg
SASKAITĀMAIS
+
SASKAITĀMAIS
=
SUMMA
 
 
JA NAV ZINĀMS VIENS SASKAITĀMAIS:
 
 
?
+
1 zemene.jpg
=
3 zemenes.jpg
?
+
\(1\)
=
  \(3\)
 
 
NEZINĀMO SASKAITĀMO  ( ? )  VAR IEGŪT AR ATŅEMŠANU
 
3 zemenes.jpg-1 zemene.jpg=2 zemenes.jpg
\(3\)
-
\(1\)
=
\(2\)
 
SUMMA  -  VIENS SASKAITĀMAIS  =  OTRS SASKAITĀMAIS
 
  
Piemērs:
Mincim līdz bļodiņai ir jāiet \(10\) metri, viņš jau nogājis \(3\) metrus.
Cik viņam vēl jāiet?
 
\(? + 3 = 10\)
\(10 - 3 = 7\)
  
PĀRBAUDE: \(7 + 3 = 10\)
 
ATBILDE: Vēl jāiet \(7\) metrus.