Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni? 1p.
2. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem 2p.
3. Naudas skaitīšana un cenas salīdzināšana līdz 14 eiro centiem 3p.