Vēro piemērus !
\( \) 
Cik ir \(43 + 5\)?
Saskaiti atsevišķi vienus, tad pieliec desmitus.
43+5403
\( \) 
\(43 + 5 = 40 + 3 + 5 = 40 + 8 = 48\)
 
Cik ir \(37 + 22\)?
Saskaiti desmitus kopā: pie \(3\) desmitiem pieskaitīt \(2\) desmitus, iegūst \(5\) desmitus.
Saskaiti vienus: pie \(7\) vieniem pieskaitīt \(2\) vienus, iegūst \(9\) vienus
\(5\) desmiti un \(9\) vieni veido skaitli \(59\).
\( \) 
\(37 + 22 = (30+20) + (7+2) = 50 + 9 = 59\)