Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 46 p. Pārbauda zināšanas par varbūtībām, blakusleņķiem, krustleņķiem, sakarībām un lineārām funkcijām.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 48 p. Demostrē zināšanas un prasmes par trijstūriem, to elementiem, trijstūru vienādības pazīmēm, trijstūriem ar vienādām malām, leņķiem pie krustiskām taisnēm, algebriskām izteiksmēm un to vienkāršošanu, lineāriem vienādojumiem un lineārām nevienādībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:50:00 vidēja 36 p. Pārbauda zināšanas par varbūtībām, blakusleņķiem, krustleņķiem, sakarībām un lineārām funkcijām.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 62 p. Demostrē zināšanas un prasmes par trijstūriem, to elementiem, trijstūru vienādības pazīmēm, trijstūriem ar vienādām malām, leņķiem pie krustiskām taisnēm, algebriskām izteiksmēm un to vienkāršošanu, lineāriem vienādojumiem un lineārām nevienādībām.