10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 35 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 4. klasei. Testā iekļauti uzdevumi no šādiem tematiem: 4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus? 4.2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli? 4.3. Kā mēra leņķi?
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 36 p. Daļu salīdzināšana. Salīdzina gan pamatdaļas, gan daļas ar dažādiem saucējiem; saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem, sareizina veselu skaitli ar īstu daļu; aprēķina pamatdaļas vērtību; nosaka veselo, ja zināma pamatdaļas vērtība; aprēķina taisnstūra laukumu; aprēķina taisnstūra malas garumu, ja zināms taisnstūra laukums un otras malas garums; aprēķina preces cenu un vērtību; aprēķina nezināmo lielumu situācijās, kas apraksta kustību, ja divi lielumi ir zināmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 35,5 p. Pirmā semestra noslēguma tests 4. klasei. Testā iekļauti uzdevumi no šādiem tematiem: 4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus? 4.2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli? 4.3. Kā mēra leņķi?
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 47 p. 2.semestra pārbaudes darbā ietvertās zināšanas un prasmes: Nosaka nezināmo skaitli vienādībā, nevienādībā, kas satur daudzciparu skaitļus.Risina situāciju uzdevumus, izmantojot dalījumu un dalījumu ar atlikumu. Klasificē dotos leņķus pēc to veida (šaurs, taisns, plats). Reizina un dala daudzciparu skaitli, izvēlas sev piemērotāko paņēmienu atrisinājuma iegūšanai. Zina, ka lielāka ir tā pamatdaļa, kuras saucējs mazāks. Atrisina situāciju uzdevumu, risinājumā izmantojot gan daļu salīdzināšanu, saskaitīšanu vai atņemšanu, gan daļas skaitliskās vērtības noteikšanu. Zina paņēmienus, kā noteikt figūru laukumus. Zina sakarības starp diviem lielumiem (kā, mainot vienu, mainās otrs), ja trešais lielums ir nemainīgs.