Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Situācijas raksturošana, izmantojot pozitīvus un negatīvus skaitļus 1 p.
2. Punkta koordināta uz skaitļu ass. Daļskaitlis vai daļa 1 p.
3. Pēdējā skaitļa noteikšana dilstošā virknē 1 p.
4. Skaitļa noteikšana uz skaitļu ass no dotā skaitļa 1 p.