Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mērogs Apgūst mēroga lietošanu uzdevumos. Mērogs rāda attiecību starp diviem lielumiem – attālumu kartē un attālumu dabā. (M.Li.4.) plāno savu darbību, veic mērījumus, aprēķinus un uzzīmē kāda tuvākās apkārtnes objekta plānu (divdimensionālu) norādītajā mērogā. (M.6.4.2.7.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērvienības noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka attāluma mērvienību.
2. Kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mērogu, ja zināmi izmēri dabā un uz papīra.
3. Autostāvvietas garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina pēc noteikta mēroga atbilstošu attālumu dabā.
4. Skatuves mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto mērogu, lai noteiktu attālumu uz papīra.
5. Attāluma aprēķināšana dabā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina attālumu uz papīra, ja zināms mērogs un attālums dabā.
6. Ēkas garums plānā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina ēkas garumu plānā, ja dots mērogs un garums dabā.
7. Modeļa garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto mērogu, risinot praktiska satura uzdevumu.
8. Tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina attālumu dabā, plānā un nosaka mērogu.
9. Vilciena lokomotīve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina pēc mēroga lielumu dabā un lentas garumu.
10. Sporta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka laukumu un, izmantojot mērogu, nosaka attālumu uz papīra.
11. Attālums starp punktiem 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka attālumu starp punktiem dabā.
12. Sakņu un augļu dārzs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka garumu, platumu dabā, izmantojot mērogu. Platības aprēķināšana un izteikšana hektāros.
13. Skola un sporta centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina attālumu dabā, izmantojot mērogu.
14. Ciemos pie Ēzelīša 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Nosaka attālumus dabā un aprēķina ceļā pavadīto laiku.
15. Attāluma un pilsētu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot mērogu, aprēķina attālumu dabā un nosaka maršrutu.
16. Ceļojuma maršruta garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka maršruta garumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attālums pēc mēroga Citi vidēja 2 p. Izmanto mērogu un pārveidot mērvienības.
2. Istabas mērogs Citi vidēja 1 p. Aprēķina mērogu, pārveidojot uz mazākām mērvienībām.
3. Auto modelis Citi vidēja 1 p. Aprēķina modeļa garumu, izmantojot mērogu.
4. Trīs sivēntiņi Citi augsta 7 p. Nosaka attālumu dabā, izmantojot mērogu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērogs dabā un plānā 00:15:00 vidēja 7 p. Lieto mērogu dažādos uzdevumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērogs uzdevumos 00:15:00 vidēja 8 p. Izmantojot mērogu, nosaka attālumus daba vai kartē.