Taisnstūra paralēlskaldni, kuram visas skaldnes ir kvadrāti, sauc par kubu.
 
YCUZD_221206_4788_figura_2.png
 
Attēlā redzams kuba izklājums.
 
YCIND_260723_5372_1.svg
 
Kuba virsmas izklājumu veido seši vienādi kvadrāti.
 
YCUZD_221206_4788_figura_4.png
 
Ja kvadrāta malas garumu apzīmē ar \(a\), tad kvadrāta laukums ir
Skv=aaSkv=a2
Kuba virsmas laukums ir sešu kvadrātu laukumi
Skubs=6a2