Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Skaitļu pieraksts līdz 999 2p.
2. Skaitlis tūkstošos daļēji dots ar vārdiem 1p.
3. Skaitļi pēc kārtas 6p.
4. Saskaitīšana un atņemšana 6. klases diagnostikas darbā 3p.