Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļskaitlis kā daļa no viena veselā Ievads tematā. Skaidrojums, ka katru veselo var sadalīt vairākās vienādās daļās, ka no veselā var paņemt vienu vai vairākas daļas. Gūst priekšstatu par to, kas ir pamatdaļa.
2. Daļskaitļa pieraksts. Daļskaitlis decimāldaļas formā Apgūst daļskaitļa pierakstu, mācās, kas ir saucējs, kas ir skaitītājs. Veido izpratni, ka vienu veselo var pierakstīt kā daļskaitli, kurā skaitītājs un saucējs ir vienādi. Apgūst daļskaitļu pārveidošanu decimāldaļās un decimāldaļskaitļu pierakstu.
3. Daļskaitļu salīdzināšana un darbības ar tiem Apgūst to, ka daļas var salīdzināt, ar tām var veikt matemātiskas darbības - var saskaitīt un atņemt. Veido izpratni par to, kas ir neīsta daļa, kas ir jaukts skaitlis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselais, sadalīts daļās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot viena veselā dalīšanu vienādās daļās. Nosaka, cik daļās sadalīts veselais.
2. Daļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita, cik daļas no veselā ir iekrāsotas. Pieraksta attiecīgo daļskaitli.
3. Nogrieznis, sadalīts daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vērojot nogriezni, kurš sadalīts vienādās daļās, nosaka, cik daļu, cik liela katra daļa.
4. Daļas pulkstenī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot pulksteņa modeli, izprot dalīšanu vienādās daļa, nosaka daļu no veselā.
5. Skaitītāja un saucēja noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lasa daļskaitļus. Nosaka, kurš skaitlis ir saucējs, kurš ir skaitītājs.
6. Daļskaitļu lasīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot parasto daļu pierakstu. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo nosaukumu.
7. Daļu rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No nosauktās daļas veido daļskaitļa pierakstu.Zina, kurš skaitlis rakstāms skaitītājā, kurš saucējā.
8. Daļas noteikšana un pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajā attēlā nosaka iekrāsotās un neiekrāsotās daļas. Pieraksta attiecīgo daļskaitli.
9. Daļas uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot daļskaitļu novietojumu uz skaitļu taisnes. izprot sakarību starp daļskaitļiem un skaitļu taisnes un iekrāsoto daļu figūrā.
10. Daļu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaitīt parastās daļas. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
11. Daļu atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt parasto daļu starpību. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
12. Daļu ar vienādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina parastās daļas ar vienādiem saucējiem. Saprot, ka lielāks ir daļskaitlis ar lielāko skaitītāju.
13. Pamatdaļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina pamatdaļas ar dažādiem saucējiem. Izprot sakarību - jo lielāks saucējs, jo mazāka daļa.
14. Veselais un daļa 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskaita daļskaitļus ar vienādiem saucējiem, iegūstot neīstu daļu. No neīstas daļas izslēdz veselo, kas nav lielāks par 1.
15. Daļskaitlis kā decimāldaļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izsaka daļskaitļus decimāldaļās. Lieto un lasa decimāldaļu nosaukumus.
16. Decimāldaļas naudas modeļos 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita monētas, izsaka vērtību daļskaitļos, pārveido decimāldaļās.
17. Decimāldaļu saskaitīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita vienkāršus decimāldaļu piemērus.
18. Daļas vērtības aprēķināšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību, kad viens veselais sastāv no vairākiem elementiem.
19. Neīstu daļu saskaitīšana, jaukts skaitlis 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevums - saskaita īstas un neīstas daļas, izslēdz veselos, kuri ir vienādi vai lielāki par 1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas nosaukums Citi zema 1 p. Prot izlasīt un pierakstīt parasto daļu. Zina, kurš skaitlis rakstāms skaitītājā, kurš saucējā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselā dalīšana daļās, daļskaitļu pieraksts 00:15:00 vidēja 8 p. Izprot veselā dalīšanu vienādās daļās, lasa un raksta daļskaitļus un decimāldaļskaitļus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar daļām 00:15:00 vidēja 8 p. Nosaka daļu no veselā, veic darbības ar daļskaitļiem, naudas vērtību izsaka decimāldaļās.