Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli. Reizinot divciparu skaitli, var atsevišķi reizināt desmitus un vienus, un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)
2. Divciparu skaitļu dalīšana ar viencipara skaitli Divciparu skaitli dala ar viencipara skaitli ārpus tabulas minot/prognozējot rezultātu, pārbauda ar reizināšanu. Dalot divciparu skaitli, var atsevišķi dalīt desmitus un vienus,un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)
3. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) Vārdiski formulē reizināšanas sadalāmības īpašību: (a + b) ∙ c = a ∙ c + b ∙ c un dalīšanas sadalāmības īpašību (a + b) : c = a : c + b : c (M.3.3.2.1., M.3.2.1.2.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana ar divciparu skaitli. Strukturēts uzdevums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Reizina divciparu skaitļus ar vieniem.
2. Reizināšana ar divciparu skaitli līdz 19 1. izziņas līmenis zema 2 p. Divciparu skaitļa (līdz 19) reizināšana ar vieniem.
3. Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reizina divciparu skaitļus ar vieniem.
4. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana, burts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki nezināmo reizinātāju.
5. Vienkāršs teksta uzdevums. Veikals 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina situāciju uzdevumus, kur divciparu skaitlis jāreizina ar vieniem.
6. Ģimenes izdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina sadzīves uzdevumu, aprēķinot aktīvās atpūtas parka apmeklējuma izmaksas.
7. Teksta uzdevums. Grāmatnīca 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu ar 2 darbībām, kurā nepieciešama prasme reizināt divciparu skaitli ar vienciparu skaitli.
8. Teksta uzdevums. Divu reizinājumu summa. 3 darbības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina situāciju uzdevumu ar 3 darbībām, kurā nepieciešama reizināšanas un atņemšanas prasmes.
9. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Doto summu dala ar vieniem. Dalot divciparu skaitli, var atsevišķi dalīt desmitus un vienus, un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)
10. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Doto summu dala ar vieniem. Dalot divciparu skaitli, var atsevišķi dalīt desmitus un vienus, un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)
11. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dala ar viencipara skaitli, izmantojot dalīšanas sadalāmības (distributīvo īpašību).
12. Kastes svara aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina situāciju uzdevumu, kurā jānosaka masa, dalot divcipara skaitli ar viencipara skaitli.
13. Teksta uzdevums. Dārzeņu pārdošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu, kur jāveic aprēķini, izprotot jēdzienus – reizes vairāk/mazāk, par cik viarāk, cik reižu vairāk.
14. Nogriežņu garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu, kur jāveic aprēķini, izprotot jēdzienus – reizes garāks, reizes īsāks.
15. Plakāta malu garumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina taisnstūra malu garumus, izprotot jēdzienus - reizes garāks, reizes īsāks.
16. Teksta uzdevums. Divcipara skaitli dala ar viencipara skaitli. 2 darbības 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Risina situāciju uzdevumu ar 2 darbībām, kurā nepieciešama prasme dalīt divciparu skaitli ar vienciparu skaitli.
17. Teksta uzdevums par pirkšanu. 3 darbības 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Risina praktiska satura uzdevumu, lai aprēķinātu, cik var nopirkt, ja zināma kopējā cena.
18. Kopīgs darbs. Par krāniem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Risina situāciju uzdevumu, kurā nepieciešama reizināšanas un atņemšanas prasmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Summas reizināšana ar vieniem. Strukturēts uzdevums Citi zema 2 p. Doto summu reizina ar vieniem. Reizinot divciparu skaitli, var atsevišķi reizināt desmitus un vienus, un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)
2. Viencipara skaitļa reizināšana ar divciparu skaitli Citi vidēja 1 p. Reizina viencipara un divciparu skaitli, izprot reizināšanas pārvietojamības īpašību.
3. Plakāts. Pareizais apgalvojums Citi vidēja 1 p. Salīdzina taisnstūra malu garumus, izprotot jēdzienus - reizes garāks, reizes īsāks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divciparu skaitļu reizināšana un dalīšana 00:30:00 vidēja 15 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt un dalīt divciparu skaitli ar vienciparu skaitli, prasmi risināt sadzīviskus uzdevumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana un dalīšana dažādās situācijās 00:40:00 vidēja 14 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt un dalīt divciparu skaitli ar vienciparu skaitli, prasmi risināt sadzīviskus uzdevumus.