Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas Aprēķina taisnstūra perimetru.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrāta malas garuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot aprēķināt kvadrāta malas garumu, ja zināms tā perimetrs.
2. Taisnstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot izvēlēties izteiksmes, ar kurām var aprēķināt dotā taisnstūra perimetru. Aprēķina dotā taisnstūra perimetru.
3. Taisnstūra malu garumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt taisnstūra malu garumus, ja zināms perimetrs.
4. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un viena mala.
5. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt taisnstūra perimetru, ja viena no malām ir .. reizes garāka/ īsāka.
6. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un platums.
7. Teksta uzdevums – perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto matemātisko terminu "reizes mazāks" un pieraksta atbildi ar skaitļiem. Lieto matemātisko terminu "taisnstūra perimetra aprēķināšana" un pieraksta atbildi ar skaitļiem.
8. Teksta uzdevums – platuma aprēķināšana. Garuma un platuma salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
9. Teksta uzdevums par kvadrātveida rāmīti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
10. Taisnstūra nezināmie lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veic aprēķinus un ieraksta atbilstošo skaitli.
11. Taisnstūra nezināmie lielumi. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veic aprēķinus un tabulā ieraksta doto taisnstūru nezināmos lielumus.
12. Lentītes garuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot aprēķināt, cik gara lentīte būs nepieciešama, lai apsietu kastīti.
13. Teksta uzdevums par diviem zālāja laukiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
14. Teksta uzdevumus par žoga garumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
15. Aprēķina taisnstūra perimetrus, sakārto tos dilstošā/ augošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt doto taisnstūru perimetrus, sakārto tos dilstošā/ augošā secībā.
16. 7. uzd. Taisnstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2016. gadā
17. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana (dots perimetrs un vienas malas garums) 2. izziņas līmenis augsta 4p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu (dots perimetrs un viena mala).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūris. Perimetrs Citi vidēja 3p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšana un salīdzināšana Citi vidēja 3p. Prot aprēķināt un salīdzināt doto taisnstūru perimetrus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas 00:30:00 vidēja 19p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta sekojošas prasmes: 1) prot noteikt taisnstūra malu garumus, ja zināms perimetrs; 2) prot aprēķināt taisnstūra malas garumu (dots perimetrs un viena mala); 3) veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos; 4) prot aprēķināt taisnstūru perimetrus (sakārto tos dilstošā/ augošā secībā).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas 00:30:00 vidēja 19p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta sekojošas prasmes: 1) prot izvēlēties izteiksmes, ar kurām var aprēķināt dotā taisnstūra perimetru; 2) prot aprēķināt dotā taisnstūra perimetru; 3) prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un viena mala; 4) veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos; 5) veic aprēķinus un tabulā ieraksta doto taisnstūru nezināmos lielumus; 6) prot aprēķināt, cik gara lentīte būs nepieciešama, lai apsietu kastīti; 7) prot aprēķināt un salīdzināt doto taisnstūru perimetrus.