ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas Aprēķina taisnstūra perimetru.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrāta malas garuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot aprēķināt kvadrāta malas garumu, ja zināms tā perimetrs.
2. Taisnstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot izvēlēties izteiksmes, ar kurām var aprēķināt dotā taisnstūra perimetru. Aprēķina dotā taisnstūra perimetru.
3. Taisnstūra malu garumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt taisnstūra malu garumus, ja zināms perimetrs.
4. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un viena mala.
5. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra perimetru, ja viena no malām ir .. reizes garāka/ īsāka.
6. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un platums.
7. Teksta uzdevums – perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto matemātisko terminu "reizes mazāks" un pieraksta atbildi ar skaitļiem. Lieto matemātisko terminu "taisnstūra perimetra aprēķināšana" un pieraksta atbildi ar skaitļiem.
8. Teksta uzdevums – platuma aprēķināšana. Garuma un platuma salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
9. Teksta uzdevums par kvadrātveida rāmīti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
10. Taisnstūra nezināmie lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veic aprēķinus un ieraksta atbilstošo skaitli.
11. Taisnstūra nezināmie lielumi. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veic aprēķinus un tabulā ieraksta doto taisnstūru nezināmos lielumus.
12. Lentītes garuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot aprēķināt, cik gara lentīte būs nepieciešama, lai apsietu kastīti.
13. Teksta uzdevums par diviem zālāja laukiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
14. Teksta uzdevumus par žoga garumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
15. Aprēķina taisnstūra perimetrus, sakārto tos dilstošā/ augošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt doto taisnstūru perimetrus, sakārto tos dilstošā/ augošā secībā.
16. 7. uzd. Taisnstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2016. gadā
17. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana (dots perimetrs un vienas malas garums) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu (dots perimetrs un viena mala).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūris. Perimetrs Citi vidēja 3 p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšana un salīdzināšana Citi vidēja 3 p. Prot aprēķināt un salīdzināt doto taisnstūru perimetrus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas 00:30:00 vidēja 19 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta sekojošas prasmes: 1) prot noteikt taisnstūra malu garumus, ja zināms perimetrs; 2) prot aprēķināt taisnstūra malas garumu (dots perimetrs un viena mala); 3) veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos; 4) prot aprēķināt taisnstūru perimetrus (sakārto tos dilstošā/ augošā secībā).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas 00:30:00 vidēja 19 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta sekojošas prasmes: 1) prot izvēlēties izteiksmes, ar kurām var aprēķināt dotā taisnstūra perimetru; 2) prot aprēķināt dotā taisnstūra perimetru; 3) prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un viena mala; 4) veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos; 5) veic aprēķinus un tabulā ieraksta doto taisnstūru nezināmos lielumus; 6) prot aprēķināt, cik gara lentīte būs nepieciešama, lai apsietu kastīti; 7) prot aprēķināt un salīdzināt doto taisnstūru perimetrus.