Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saistītais pieraksts Pilnveido prasmi aprēķināt vairākdarbību skaitliskas izteiksmes vērtību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts a:bc 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības: dalīšana un reizināšana).
2. Saistītais pieraksts a-bc 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības - atņemšana un reizināšana bez iekavām).
3. Saistītais pieraksts (a-b)c. Reizināšanas tabulas ietvaros 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības: atņemšana un reizināšana ar iekavām).
4. Saistītais pieraksts (a-b)c. Divcipara skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības: atņemšana un reizināšana ar iekavām).
5. Saistītais pieraksts a:b+c/c+a:b. Dalīšana, reizināšanas tabulas ietvaros 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības: saskaitīšana un dalīšana, bez iekavām).
6. Saistītais pieraksts a:b+c/c+a:b. Dalīšana ārpus reizināšanas tabulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (2 darbības: saskaitīšana un dalīšana, bez iekavām).
7. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana). Strukturēts.
8. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-cd 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšanas un atņemšana). Strukturēts.
9. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(c-d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, atņemšana. Strukturēts uzdevums.
10. Saistītais pieraksts (a-b)(c-d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības).
11. Saistītais pieraksts ar iekavām (ab+c):d 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana). Strukturēts.
12. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-c-d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšana un atņemšanas). Strukturēts.
13. Saistītais pieraksts (a+b)(c:d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības).
14. Saistītais pieraksts ar iekavām (a+b):(a-b)+e 3. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (četras darbības: saskaitīšanas, atņemšana, dalīšana).
15. Darbību secība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību. Izteiksmes vērtības sakārto augošā/dilstošā secībā.
16. Izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina dotās izteiksmes.
17. Shēma. Darbību secība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dota shēma. Prot izvēlēties shēmai atbilstošu izteiksmi. Aprēķina shēmā nezināmā vērtību.
18. Zīmējums. Darbību secība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots zīmējums. Prot izvēlēties zīmējumam atbilstošu izteiksmi. Aprēķina zīmējumā nezināmā vērtību.
19. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc izteiksmes apraksta prot noteikt izteiksmi un aprēķināt tās vērtību (2 darbības).
20. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (3 darbības) I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izlasot izteiksmes aprakstu, prot atzīmēt atbilstošu izteiksmi un aprēķināt tās vērtību (3 darbības).
21. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (3 darbības) III 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izlasot izteiksmes aprakstu, prot izvēlēties atbilstošu izteiksmi un aprēķināt tās vērtību (3 darbības).
22. Matemātiskas izteiksmes apraksts audio ierakstā (3 darbības) 3. izziņas līmenis augsta 2p. Noklausoties audio ierakstu, prot izvēlēties izteiksmi, kas atbilst tās aprakstam un aprēķināt tās vērtību (3 darbības).
23. Svari un aprēķini 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot nezināmo noteikt pēc attēliem un aprēķināt izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (3 darbības) II Citi augsta 2p. Izlasot izteiksmes aprakstu, prot atzīmēt atbilstošu izteiksmi un aprēķināt tās vērtību (3 darbības).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes 00:40:00 vidēja 24p. Aprēķina izteiksmju vertības, ievērojot darbību secību (izteiksmēm 2 - 4 darbības). Salīdzina rezultātus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes 00:40:00 vidēja 21p. Aprēķina izteiksmju vērtības, ievērojot darbību secību.