Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Atbildi jautājumus par varu 1p.
2. Raksturo personības lomu Latvijas starptautiskā atzīšanā 2p.
3. Atbildi jautājumus par varām Latvijas Republikā 2p.
4. Analizē vēlēšanu plakātu 1p.
5. Analizē politisko karikatūru 1p.
6. Izvēlies Valsts prezidenta raksturojumu 1p.