Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Nosaki personības raksturojumu saistībā ar Satversmes sapulci 1p.
2. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā 4p.
3. Izvēlies attēlam atbilstošo raksturojumu 3p.
4. Izvēlies pareizo LR simbola aprakstu 2p.
5. Nosaki Latvijas ģerboņa raksturojumu un simboliku 3p.
6. Savieto aprakstus par Agrārās reformas procesiem ar jēdzieniem 3p.
7. Analizē dokumentu par Latvijas starptautiskajām attiecībām 1p.
8. Raksturo personības lomu Latvijas starptautiskā atzīšanā 2p.
9. Atbildi jautājumus par varām Latvijas Republikā 2p.