Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēlotājmāksla: glezniecība Glezniecība Latvijā: ietekmes, virzieni, spilgtākie mākslinieki, mākslinieku apvienības, populārākie žanri, pasaules slavu ieguvušie Latvijas mākslinieki.
2. Tēlotājmāksla: tēlniecība Tēlniecība: Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa projekti, izcilākie tēlnieki un to darbi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pareizo atbildi par māksliniekiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratnes par mākslas un politikas saikni sekmēšana, zināšanu nostiprināšana.
2. Izpēti gleznu un nosaki tās raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt mākslas tēlus, saistīt to skaidrojumu ar zināšanām.
3. Nosaki attēlā redzamā mākslas parauga pārstāvēto jomu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aktualizē zināšanas par mākslas jomu daudzveidību, mākslas lomu ikdienā.
4. Savieto mākslas virzienu ar tā raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aktualizē zināšanas par mākslas virzieniem Eiropā un Latvijā.
5. Nosaki, kuru mākslas virzienu pārstāv glezna 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ļauj praksē pielietot zināšanas par mākslas virzieniem.
6. Atbildi jautājumu par attēlu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu, tā simbolus, saskatīt politikas ietekmi mākslā.
7. Papildini tekstu par mākslas procesiem 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zināšanu nostiprināšana.
8. Izvēlies pareizo attēla raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē izpratni par mākslas novērtējumu pasaulē.
9. Nosaki, kurš raksturojums atbilst gleznai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aktualizē zināšanas par mākslas žanriem.
10. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības darbu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē tautas simbolu vērtības apzināšanos.
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības projektu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu par Pirmo pasaules karu aktualizēšana, nostiprināšana.
12. Izvēlies tēlniecības objektiem atbilstošo skaidrojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vizuālās atmiņas nostiprināšana, zināšanu nostiprināšana.
13. Analizē Brīvības pieminekļa tēlus un izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes sekmēšana.
14. Analizē Brīvības pieminekļa tēlus un izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
15. Analizē Brāļu kapu simbolus un tēlus, izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
16. Savieto personību ar tās pārstāvēto kultūras nozari 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanu par kultūras personībām aktualizācija, nostiprināšana.
17. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības projektu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veicina izpratni par kultūras simbolu lomu nācijas dzīvē un vēsturē.
18. Nosaki tēlniecības projekta autoru 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas.
19. Nosaki attēlā pārstāvēto mākslas veidu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aktualizē zināšanas par mākslas veidiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Glezniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 8 p. Testā apkopoti uzdevumi, kuri aktualizē un nostiprina zināšanas par mākslu, tās virzieniem, ietekmēm, sekmē prasmi raksturot, pamatot.
2. Tēlniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 7 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, sekmē izpratni par mākslas un politikas saiknēm, veicina izpratni par mākslas simbolisko raksturu.
3. Tēlotājmākslas raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj aktualizēt zināšanas par mākslas žanriem, kultūras personībām, nostiprina zināšanas par mākslu, sekmē izpratni par mākslas saikni ar politiku.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 10 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas, sekmē prasmi interpretēt mākslas darbus, skaidrot to simboliku.