Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pilsētbūvniecība un arhitektūra Tendences (virzieni) arhitektūrā, risināmie uzdevumi: pilsētplānošana, dzīvokļu problēmas risinājums Rīgā, nozīmīgākās sabiedriskās ēkas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo attēlā redzamo ēku 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iespēja papildināt, nostiprināt zināšanas, vizuālās atmiņas nostiprināšana.
2. Nosaki attēlā redzamās ēkas funkcijas 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme saistīt apgūtās zināšanas ar vizuālo informāciju.
3. Atpazīsti attēlā redzamo ēku 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, papildināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par pilsētbūvniecību 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prasme analizēt, izvērtēt spriedumus.
5. Atlasi funkcionālisma stila pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, nostiprināšana, prasme analizēt vizuālo informāciju, jēdzienu lietojums.
6. Raksturo arhitektūras stilu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, prasme atlasīt formulējumus.
7. Nosaki arhitektūras uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme analizēt, grupēt spriedumus, balstoties zināšanās, pieredzē.
8. Atlasi neoeklektisma stila pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, nostiprināšana, prasme analizēt vizuālo informāciju, jēdzienu lietojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pilsētbūvniecība 00:00:00 vidēja 8 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt, papildināt apgūtās zināšanas, papildina izpratni par arhitektūras lomu, pilnveido prasmi formulēt spriedumus.
2. Arhitektūras stili un nozīme 00:00:00 vidēja 9 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj aktualizēt un nostiprināt zināšanas par arhitektūras virzieniem, funkcijām, sekmē prasmi analizēt vizuālos avotus, formulēt spriedumus un izteikumus.