Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pilsētbūvniecība un arhitektūra Tendences (virzieni) arhitektūrā, risināmie uzdevumi: pilsētplānošana, dzīvokļu problēmas risinājums Rīgā, nozīmīgākās sabiedriskās ēkas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo attēlā redzamo ēku 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Iespēja papildināt, nostiprināt zināšanas, vizuālās atmiņas nostiprināšana.
2. Nosaki attēlā redzamās ēkas funkcijas 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme saistīt apgūtās zināšanas ar vizuālo informāciju.
3. Atpazīsti attēlā redzamo ēku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, papildināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par pilsētbūvniecību 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prasme analizēt, izvērtēt spriedumus.
5. Atlasi funkcionālisma stila pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, nostiprināšana, prasme analizēt vizuālo informāciju, jēdzienu lietojums.
6. Raksturo arhitektūras stilu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, prasme atlasīt formulējumus.
7. Nosaki arhitektūras uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt, grupēt spriedumus, balstoties zināšanās, pieredzē.
8. Atlasi neoeklektisma stila pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, nostiprināšana, prasme analizēt vizuālo informāciju, jēdzienu lietojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pilsētbūvniecība 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt, papildināt apgūtās zināšanas, papildina izpratni par arhitektūras lomu, pilnveido prasmi formulēt spriedumus.
2. Arhitektūras stili un nozīme 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj aktualizēt un nostiprināt zināšanas par arhitektūras virzieniem, funkcijām, sekmē prasmi analizēt vizuālos avotus, formulēt spriedumus un izteikumus.