Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Izvēlies raksturojumu akmens laikmeta posmam 1p.
2. Nosaki atbildes par tirdzniecības sakariem 2p.
3. Papildini tekstu par nodarbošanos 4p.
4. Raksturo bērnu dzīvi akmens laikmetā 2p.
5. Atbildi jautājumus par bērniem 2p.
6. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2p.
7. Papildini tekstu par pārmaiņām sabiedrībā 5p.