Uzdevumi mehāniskai rakstīšanai
Rakstīšanu pēc M. Montessori pedagoģijas principiem ieteicams apgūt pirms lasītprasmes, kas skaidrojams ar to, ka rakstīšana ir mehānisks process, bet lasīšana pieprasa noteiktu abstrakcijas prasmi. Bērns, ja ir sagatavota roka rakstīšanai, spēj mehāniski pārrakstīt vārdus, teikumus un pat tekstus, neprotot tos izlasīt. Ieteicams rakstīšanas sākumā izmantot parasto zīmuli.

1. Rakstīšana no punkta uz punktu.
Var sagatavot kartītes ar dažādi izvietotiem punktiem, un bērns mācās tos savienot. Savienošana var būt dažāda – var vienoties, ka līnijas nekrustosies, var vienoties, ka tās būs tikai taisnas vai liektas līnijas utt. Punkti var veidot kādu noteiktu figūru, bet var būt arī vienkārši haotiski izvietoti.
 
YCUZD_220905_4069_punkti.svgYCUZD_220905_4069_punkti_1.svg
YCUZD_220905_4069_punkti_3.svgYCUZD_220905_4069_punkti_2.svg

Ir dažādas pirmsskolas vecuma bērniem paredzētas uzdevumu grāmatas, kurās ir uzdevumi, kas liek savienot punktus un vilkt pa līnijām vai rūtiņām.
rutinraksti_1.pngrutinraksti_2.png
rutinraksti_1_piem.pngrutinraksti_2_piem.png
 
Ir uzdevumi, kuros savilktie punkti un līnijas veidos kādu zīmējumu.
dzivnieki_no_punktiem.png
 
Ja bērns māk skaitīt, var izvēlēties sarežģītākus uzdevumus, kuros punkti jāsavelk noteiktā secībā.
auto.pngauto_gramata.png
 
2. Pārrakstīšana
Pārrakstīšanai bērnam var piedāvāt īpaši sagatavotas kartītes ar zilbēm no 2, 3 vai 4 burtiem, bet nav jāprasa bērnam izlasīt to, ko viņš ir uzrakstījis.
Rakstītos burtus, kādus pašlaik māca skolā, var atrast arī uz dažu līniju burtnīcu vākiem.
 
1_2_klases_burtnicas_vaks.pngYCUZD_220905_4069_alfabets.svg
 
4 – 5 gadu vecumā bērns interesējas par rakstītā precizitāti, tāpēc ir svarīgi veicināt interesi par rakstītprasmi un to attīstīt šajā vecumposmā, jo pēc tam bērnus vairāk interesēs uzrakstītā nozīme un saturs, bet formai tiks pievērsta mazāka uzmanība.
Arī uzdevumus ar pārrakstīšanu var atrast dažādās pirmsskolas vecumam paredzētās uzdevumu grāmatās.