Teorija

Ir dažādi ieteikumi, kādā secībā apgūt rakstītos burtus.
visc_seciba_burtu_apguvei.png
 
Praktiski rakstīto burtu iepazīšana visbiežāk saistīta ar bērna individuālo vārdu/vārdiem/uzvārdu.
Lai kāda secība tiktu izvēlēta, svarīgi ievērot noteiktus principus:
1)  rakstāmrīks - ieteicams būtu zīmulis - jātur pareizi:
2) jābūt labam - bērnam viegli uztveramam -  burta paraugam;
3) precīzi jāparāda burta elementu vilkšanas  secība;
4) rūpīgi  jāseko līdzi  bērna rakstīšanas procesam.
Svarīgi!
Savukārt uzmanība šajā rakstīšanas posmā nav jāpievērš burtu glītumam.
 
Sarežģītākais posms ir tieši burtu elementu rakstīšanas secības automatizācija.
Bērni mēdz labi un ātri uztvert burtu formu, taču grūtības sagādā pareiza tās uzrakstīšanas secība.
Pirms sākt rakstīt uz lapas ar rakstāmrīku, ieteicams izmantot:
*rakstīšanu gaisā - šajā procesā ļoti labi var izsekot, vai bērns velk līnijas pareizā secībā;
*rakstīšanu dažādos materiālos - mannā, prosā, smiltīs, mālā u.c.
 
Latviešu alfabēta rakstīto burtu rakstīšanas princips ļauj šos burtus vieglāk savienot saistītajā rakstā.burtu_rakstisanas_seciba.png
 
Svarīgi!
Pareiza burtu rakstīšanas secība atvieglos bērnam vēlāku rakstīšanas procesu.
 
 
Atsauce:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/20101011_rakstitprasmes.pdf