Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Indoeiropiešu valodu saime 1p.
2. Latviešu valodas dialekti 1p.
3. Jaunlatviešu darbība 2p.