Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Valodas funkcijas 1p.
2. Indoeiropiešu valodu saime 1p.
3. Literārā valoda un dialekts 1p.
4. Latviešu valodas dialekti 2p.