Īss latviešu valodas raksturojums lasāms Valsts valodas komisijas mājas lapā:
Latviešu valoda Latvijā
 
Latviešu valodas juridiskās atzīšanas ceļš sākās vēl tajā laikā, kad Latvija bija tikai daļa no Padomju Sociālistisko Republiku savienības (PSRS).
Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par latviešu  valodas statusu (1988. gada 6. oktobris) ir pirmais dokuments, kas iesāka latviešu valodas kā valsts valodas statusa atjaunošanu:
LPSR lēmums par latviešu valodas statusu
 
Pēc četriem gadiem tiek pieņemts jau Latvijas republikas likums par latviešu valodas statusu Latvijā (1992. gada 31. marts):
LR likums par grozījumiem LPSR valodu likumā

Pašlaik spēkā esošais Valsts valodas likums (1999.gada 9.decembris):
LR Valsts valodas likums

Par jaunlatviešu nozīmi latviešu valodas attīstības vēsturē lasāms Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un Informātikas institūta (MII) Mākslīgā intelekta laboratorijas izveidotajā mācību līdzeklī:
Jaunlatviešu darbība valodniecībā

Par latviešu valodas dialektiem lasāms LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas izveidotajā mācību līdzeklī:
Vidus dialekts
Lībiskais dialekts
Augšzemnieku dialekts